WORKS  –  CITIES   HORIZONS   HISTORY IMAGES   
0211-032_Jiefangbei-Chongqing-2002.jpg
arrow_back0.gif
t_arrow_fwd0.gif
Jiefangbei, Yuzhong District, Chongqing, 2002