WORKS  –  CITIES   HORIZONS   HISTORY IMAGES   
0311-052_wangjing.jpg
arrow_back0.gif
t_arrow_fwd0.gif
Wangjing Xiyuan Third District, Chaoyang District, Beijing, 2003